Shiva Shankar Talkies

Check with seller - Nandikotkur (Andhra Pradesh) - March 1, 2013

Shiva Shankar Talkies

Pratap Cinema

Check with seller - Allagadda (Andhra Pradesh) - January 23, 2013

Pratap Cinema

Sri Sai Balaji Super Market

Check with seller - kurnool (Andhra Pradesh) - December 29, 2012

Sri Sai Balaji Super Market

Dress Circle Family Shoping

Check with seller - kurnool (Andhra Pradesh) - December 29, 2012

Dress Circle Family Shoping

Srinivasa Super Bazar

Check with seller - kurnool (Andhra Pradesh) - December 29, 2012

Srinivasa Super Bazar

Arunodaya Super Market

Check with seller - kurnool (Andhra Pradesh) - December 29, 2012

Arunodaya Super Market

Anapurna Super Market

Check with seller - kurnool (Andhra Pradesh) - December 29, 2012

Anapurna Super Market

M & M Shopping Mall

Check with seller - kurnool (Andhra Pradesh) - December 29, 2012

M & M Shopping Mall

Jyothi Departmental Stores

Check with seller - kurnool (Andhra Pradesh) - December 29, 2012

Jyothi Departmental Stores

Chandana Brothers

Check with seller - kurnool (Andhra Pradesh) - December 29, 2012

Chandana Brothers